Bewonerservaring

Tekst

‘Samen proeven aan de Buurt Bouwdoos’

John Buitink en Sytske Stoop, twee bewoners uit de Utrechtse wijk Lunetten, klopten bij Michelle Dijkink (manager Buurt Bouwdoos) aan met de vraag: mogen wij eens proeven aan de Buurt Bouwdoos? “Op die vraag volgde natuurlijk een volmondig ‘ja’,’ zegt Michelle. John, Sytske en Michelle gingen samen om tafel en besloten een avond te organiseren waarin het warmtespel gespeeld werd, eén van de tools uit de Buurt Bouwdoos. Hoe ze die avond ervaren hebben lees je hier.

Gewoon uitproberen

‘We zijn blij dat John en Sytske bij ons aanklopten. Het geeft namelijk precies weer waar de Buurt Bouwdoos voor staat: bewoners zelf aan het roer. Zelf onderzoeken en bepalen of en hoe je buurt aardgasvrij kan worden,’ zegt Michelle. ‘We wilden vooral gewoon eens uitproberen en ervaren of het spel iets is om in te zetten voor onze buurt,’ vervolgt Sytske. ‘Of de Buurt Bouwdoos ons kan helpen om een gesprek op gang te krijgen over het aardgasvrij maken van onze huizen en onze buurt. We speelden het spel die avond met enkele buurtbewoners, energieambassadeurs uit de wijk, maar ook met vertegenwoordigers van energiebedrijven, Natuur & Milieu, woningcorporaties, de gemeente. Sowieso belangrijke partijen om erbij te betrekken als het om de energietransitie gaat.’

En, wat bracht de avond?

‘Wat in ieder geval gebeurde is dat we al snel in gesprek raakten met elkaar. Het zet je echt aan het denken,’ aldus John. ‘Je experimenteert met energiebesparende maatregelen, het geeft je inzichten die je voorheen niet had.’ ‘En wat zo mooi was om te zien, is hoe serieus iedereen ermee bezig was’ vult Michelle aan. ‘Mensen waren echt betrokken, gemotiveerd, stelden veel vragen. Er kwamen ook gelijk inzichten over wat je op de korte termijn zelf al kunt doen om energie te besparen, zoals tochtstrips plaatsen, dubbele beglazing, isolatie, met de hele buurt de ketel een paar graden lager zetten.’

Smaakte dit voorproefje naar meer?

‘Dat gaan we nu samen bekijken. We evalueren eerst de avond. We hebben gemerkt dat de Buurt Bouwdoos flexibel is en we willen kijken of we de Buurt Bouwdoos nog meer op onze wijk kunnen toespitsen,’ aldus John. ‘Maatwerk is altijd mogelijk’, vervolgt Michelle. ‘En als we verder gaan, starten we bij het begin. De Buurt Bouwdoos is namelijk een traject met nog veel meer ‘gereedschap’: een huishoudboekje, factsheets, enquêtes, bijeenkomsten. Allemaal bedoeld om bewoners te helpen om zelf tot een duurzaam, haalbaar en betaalbaar scenario te komen om hun huizen en wijk aardgasvrij te maken.’ ‘En dat is waar het ons om gaat’, zegt Sytske, ‘samen met onze buurtbewoners bekijken hoe we onze wijk aardgasvrij kunnen maken met een alternatieve betaalbare toekomstbestendige energiebron.’

Wil jij ook ‘ns proeven?

Ben jij net als John en Sytske ook op zoek naar ondersteuning voor het aardgasvrij krijgen van je wijk of buurt? Wil je ook eens proeven aan de Buurt Bouwdoos? Neem dan contact op met de Buurtbouwdoos via info@buurtbouwdoos of kijk op www.buurtbouwdoos.nl voor meer informatie.

Met de Buurt Bouwdoos bedenken burgers zelf duurzame, haalbare en betaalbare scenario’s om hun woning én wijk van het aardgas af te halen. Bewoners krijgen inzicht in de mogelijkheden voor het verduurzamen van hun woning en wijk. Bij de finish hebben zij een concreet plan in handen waarmee zij aan de slag kunnen. En van start tot finish: de bewoners aan het roer. Meer weten? Mail naar info@buurtbouwdoos.nl en kijk op www.buurtbouwdoos.nl voor meer informatie.

 

 

Media
Tekst

John Buitink‘Je krijgt spelenderwijs allemaal inzichten die je daarvoor niet had’

In de wijk Lunetten (Utrecht) is een groep bewoners op zoek naar handvaten om als buurtbewoners met elkaar in gesprek te gaan over het aardgasvrij maken van wijk. John Buitink is één van die bewoners. Hij hoorde over de Buurt Bouwdoos, zocht contact en organiseerde een avond om het warmtespel uit de Buurt Bouwdoos te spelen. Benieuwd of het hem wijzer maakte? John vertelt.

De Buurt Bouwdoos, hoe wist je ervan?

‘Met een aantal buurtbewoners hebben we vorig jaar deelgenomen aan Expeditie Warmte van de gemeente Utrecht. Daar hoorden we andere deelnemers enthousiast over de Buurt Bouwdoos. We werden nieuwsgierig of de Buurt Bouwdoos ons zou kunnen helpen om het gesprek met onze buurtbewoners aan te gaan. Dus zochten we contact met Michelle Dijkink, manager van de Buurt Bouwdoos. We vroegen haar of we een proefsessie mochten doen, zodat we even aan de Buurt Bouwdoos konden ruiken. En zo organiseerden we een Buurt Bouwdoos avond.’

Een avondje Buurt Bouwdoos. Wat doe je dan?

‘Vooropgesteld: de Buurt Bouwdoos is een traject. Eén onderdeel uit dat traject is een spel. Een spel waarin je experimenteert met duurzaamheidsmaatregelen voor jouw huis en jouw buurt. Dat spel hebben wij gespeeld. Althans, ronde 1, de effecten van energiebesparende maatregelen op je eigen huis. Dus je ziet wat het doet als je zonnepanelen op je huis legt, of je huis (beter) isoleert; wat moet je daarvoor doen en wat levert het je op. In ronde 2 trek je het breder naar wijkniveau. Zeer benieuwd wat daar uitkomt.’

Een spelletje spelen over energietransitie, bijzonder.

‘Dat klopt. Doordat je een spel speelt, maak je het onderwerp energietransitie voor een breder publiek toegankelijk. De energietransitie is een complex onderwerp, waarvan veel bewoners niet weten hoe ze dit moeten aanpakken. En eerlijk, je moet even in het spel komen, maar op een gegeven moment loopt het en dan krijg je er ook veel voor terug. Je merkt dat het spel een goede aanleiding is om een gesprek te voeren. Je krijgt allemaal inzichten die je daarvoor niet had. Het zet je echt aan het denken. En het mooie van het spel is, je mag ‘fouten’ maken zonder dat het consequenties heeft.’

Dus nu met de hele buurt Lunetten aan de slag met de Buurt Bouwdoos?

‘We gaan nu eerst deze avond evalueren en bepalen hoe we verder gaan. Vragen die ik nog heb, zijn: hoever gaan we opschalen en kunnen we de Buurt Bouwdoos nog meer toespitsen op onze wijk? We hebben gemerkt dat de Buurt Bouwdoos flexibiliteit geeft in de uitvoering, dat is fijn. De eerste ervaring is positief. Nu gaan we samen kijken naar de vervolgstap.’

Met de Buurt Bouwdoos bedenken burgers zelf duurzame, haalbare en betaalbare scenario’s om hun woning én wijk van het aardgas af te halen. Bewoners krijgen inzicht in de mogelijkheden voor het verduurzamen van hun woning en wijk. Bij de finish hebben zij een concreet plan in handen waarmee zij aan de slag kunnen. En van start tot finish: de bewoners aan het roer. Meer weten? Mail naar info@buurtbouwdoos.nl en kijk op www.buurtbouwdoos.nl voor meer informatie.

Tekst

Sytske Stoop‘We wilden graag eens proeven aan de Buurt Bouwdoos’

Het is maandagavond 14 maart. Een avond waarop Sytske Stoop met zeventien andere energiegeïnteresseerden gaat kennismaken met de Buurt Bouwdoos; een traject dat bewoners helpt hun huis en wijk aardgasvrij te maken. Althans, dat is wat ze gehoord heeft. Wat Sytske vooral hoopt is dat de Buurt Bouwdoos kan helpen om bewoners in de wijk Lunetten om tafel te krijgen en samen te kijken of en op welke manier zij stappen kunnen maken om in de toekomst aardgasvrij te worden. Sytske vertelt.

Waar ontmoette je de Buurt Bouwdoos?

‘Met enkele buurtbewoners heb ik vorig jaar deelgenomen aan Expeditie Warmte van de gemeente Utrecht. Daar presenteerden wij een plan waarmee we de energietransitie in onze wijk kunnen vormgeven. Nu zijn we op het punt beland dat we graag met de bewoners uit onze wijk Lunetten in gesprek willen gaan. We willen samen kijken welke mogelijkheden er zijn om van het gas af te gaan. Maar hoe doe je dat? Hoe ga je dat gesprek aan? Hoe creëer je draagvlak? Op zoek naar tools kwamen we uit bij de Buurt Bouwdoos.’

Eerst zelf ervaren

En zo kwam het dat een achttiental mensen het warmtespel speelden: Sytske, John, enkele buurtbewoners, maar ook vertegenwoordigers van Eneco, de gemeente, woningcorporaties, milieuorganisaties waren van de partij. ‘We wilden graag eens proeven aan de Buurt Bouwdoos. We vinden het belangrijk om eerst zelf te ervaren hoe het is om dit spel te spelen voordat we met buurtbewoners aan de slag gaan.‘

Wat heeft de avond je gebracht?

Het viel me op dat het goed is om het in een spelvorm te doen. Dat maakt dat je erover na gaat denken, erover gaat praten, er ontstaan discussies. Dat spreekt me aan. Kanttekening is wel dat we het spel nu alleen op ‘eigen huis niveau’ gespeeld hebben en nog niet op ‘buurtniveau’. We hebben geëxperimenteerd met energiebesparende maatregelen voor ons eigen huis. Uiteraard ben ik daarnaast zeer benieuwd welke impact de maatregelen op buurtniveau gaan hebben, zeker ook op financieel vlak.’

Volgende stap

‘We willen het nu groter trekken. We willen weten welke mogelijkheden er voor de buurt Lunetten zijn en wat dat financieel betekent. Dat inzicht hebben we na deze avond nog niet. Maar we hebben begrepen dat de Buurt Bouwdoos ons hierin ook kan helpen. Ik ben benieuwd. Onze buurt is namelijk zeer divers: huurders, kopers, kleine huizen, grote huizen, arm, rijk. Hoe mooi zou het zijn als we iedereen kunnen aansluiten. We gaan nu eerst samen evalueren en dan de volgende stap zetten. Daar kijk ik naar uit.’