De Buurt Bouwdoos

Tekst

Wat is de Buurt Bouwdoos?

Met de Buurt Bouwdoos helpen we gemeenten om burgers te betrekken bij de warmtetransitie. En meer dan dat. Met de Buurt Bouwdoos ontdekken huiseigenaren zelf hoe hun eigen huis en de woningen in hun wijk of buurt aardgasvrij kunnen worden.

De Buurt Bouwdoos biedt een gereedschapskist met hulpmiddelen voor bewoners om heldere keuzes en concrete stappen in verduurzaming van hun woning en hun wijk te maken. De Buurt Bouwdoos is een kant-en klaar traject dat snel inzetbaar is, weinig maatwerk nodig heeft en in korte tijd - circa 3 maanden - resultaat oplevert. 

Tekst

Voor elke gemeente inzetbaar

De Buurt Bouwdoos is er voor elke gemeente. En voor elke buurt of wijk. Ook als er geen mogelijkheden zijn voor een warmtenet. De inzet is de energietransitie versnellen. Met de Buurt Bouwdoos zorgen we dat je als gemeente kunt doorpakken in het aardgasvrij maken van de woningen in jouw gemeente.
 

Media
Buurt

Bewoners aan het roer

Linker kolom

Met de Buurt Bouwdoos start de transitie waar zij hoort: bij de bewoners thuis. Met de Buurt Bouwdoos krijgen bewoners inzicht in de mogelijkheden voor het verduurzamen van hun huis en kunnen zij met een concreet plan aan de slag om hun huis en wijk aardgasvrij te maken.

Middelste kolom

De Buurt Bouwdoos neemt bewoners en hun woningen als startpunt. Zij willen immers baas zijn en blijven over hun eigen huis. Ook als het gaat om de warmtetransitie. De bereidheid van woningeigenaren om van het gas af te gaan is er. Maar hoe? En hoe voorkom je dat je een oplossing ‘opgedrongen’ krijgt?

Rechter kolom

De Buurt Bouwdoos is een traject dat gemeenten helpt om burgers te betrekken bij de warmtetransitie: met name koopwoningen van het aardgas afhalen. Op een manier waarbij niet de gemeente, maar de huiseigenaren zelf aan het roer staan. 
 

Tekst

Resultaat in 3 maanden 

De Buurt Bouwdoos een kant-en-klaar traject met een looptijd van 3 maanden. Je kunt op elk moment met dit traject starten. 

Media
Familie aan het ontbijt
Tekst

Wat levert het op?

De Buurt Bouwdoos laat bewoners zelf nadenken over en experimenteren met oplossingen voor het aardgasvrij maken van hun woning en hun wijk. Aan het eind van het traject kiezen zij voor een oplossing die haalbaar is. Er ligt een eerste concept warmteplan, met een duidelijk beeld van de maandlasten, benodigde aanpassingen van de woning(en) en de winst voor klimaat en milieu.

Voordelen

Linker kolom
  • Een kant-en-klaar participatietraject met volwaardige inspraak en een concreet plan als eindresultaat.  
  • Je wordt als gemeente volledig ontzorgd: het hele traject wordt begeleid door het team van de Buurt Bouwdoos. 
  • De Buurt Bouwdoos helpt gemeenten, bewoners en leveranciers om concrete stappen te maken naar duurzamere woningen en een duurzame wijk. 
  • De Buurt Bouwdoos koppelt bewoners aan elkaar en zet ze in beweging. 
Rechter kolom
  • De Buurt Bouwdoos geeft bewoners inzicht in duurzaamheid van de eigen woning en de wijk en in alle alternatieven voor verwarmen en warm water. 
  • Het startpunt is de eigen woning van bewoners. Alle mogelijke oplossingen komen aan bod en zijn een optie. 
  • Het is gericht op een duurzame oplossing.
  • De Buurt Bouwdoos is snel inzetbaar. 
Tekst

Kosten

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte: info@buurtbouwdoos.nl

Media
Gezin met laptop
Tekst

Tijdsplanning

Het hele traject duurt 3 maanden.

Tekst

Onderdelen van de Buurt Bouwdoos

De Buurt Bouwdoos is een traject met tools om gemeenten te helpen om burgers te betrekken bij de warmtetransitie. De gemeente helpt bewoners ontdekken hoe zij hun huis en hun wijk aardgasvrij kunnen maken. Deze tools zijn:

Kick-offbijeenkomst

We starten met een kick-offbijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is dat gemeente en bewoners met elkaar kennis maken en verwachtingen afstemmen. 

Vooronderzoek

Dit vooronderzoek voeren we uit met de data die voor handen zijn. Denk aan informatie over de wijk, woningen, inwoners, bodem, etc. 

Woningconfigurator

Dit is een enquêteformulier waarmee de bewoner in kaart brengt hoe de eigen woning ervoor staat als het gaat om duurzaamheid. Bewoners zien direct hoe je nu al energie kunt besparen en welke stappen op de langere termijn interessant zijn. Zo helpt de woningconfigurator bewoners op weg inzicht te krijgen in de eigen woning en de kansen tot verduurzamen. 

Longlist

Op de longlist brengen wij alle aardgasvrije mogelijkheden voor de wijk in kaart. 

Data-analyse woningconfigurator

We bekijken en analyseren de ingevulde woningconfigurators. Hieruit komen de quickwins naar voren en kunnen we bepalen wat de realistische keuzemogelijkheden voor de bewoners zijn.

Bewonerswensen in kaart 

We bespreken de longlist met aardgasvrije opties en de uitkomsten van de woningconfigurator. We werken daarbij toe naar een top 3 van de meest voor de hand liggende aardgasvrije scenario’s voor de wijk.

Shortlist

De top 3 van de meest voor de hand liggende aardgasvrije scenario’s vormen de shortlist.

Factsheets

Dit zijn sheets met informatie waarop bewoners zien wat de drie scenario’s betekenen voor hun eigen woning en wijk.

Huishoudboekje

De bewoners ontvangen een huishoudboekje waarin zij kunnen zien hoe zij hun woning nu en in de komende jaren kunnen verduurzamen. En zij zien wat dit betekent voor hun maandelijkse inkomsten en uitgaven. Daarmee krijgen bewoners direct inzicht in de impact op hun eigen woning en wijk, welke stappen ze kunnen nemen en inzicht in de kosten en subsidies die beschikbaar zijn.

Spel

Door met elkaar het warmtespel te spelen zien buurtbewoners wat de effecten van de maatregelen zijn en wat wel en (nog) niet slim is voor de buurt of wijk. In het spel voorzie je een fictief huis van warmte. Je kunt daarvoor van alles inzetten, denk aan warmtepomp, zonnepanelen, warmtenet, etc. Je kunt spelen met alle mogelijkheden, zien wat dit impact is. Dit helpt de bewoners om samen het gesprek te voeren. Samen te kijken en bespreken welke mogelijkheden goed zijn voor hun wijk. Om zo tot collectieve oplossingen te komen.

Eindresultaat

Het eindresultaat van het traject is dat je als gemeente concrete stappen maakt in de energietransitie. Woningbezitters zijn actief betrokken bij verduurzaming en warmtetransitie van hun woning en wijk. Ze zien dit terug in hun zelfgekozen en -ontworpen warmteplan van de wijk en onderschrijven dit plan ook. Kortom, een concreet plan dat gedragen wordt door de bewoners en uitvoerbaar is.

Intentieverklaring

Bewoners kiezen het aardgasvrije scenario dat het best past en onderschrijven dit in een intentieverklaring. 

Acceptatiemeting

We onderzoeken op twee momenten het effect van de Buurt Bouwdoos: tijdens het traject en aan het eind van het traject. 

Nazorg

Samen kijken we naar de beste warmte-oplossing voor woning en wijk en helpen we met de uitvoering hiervan.

Tekst

Bewonerservaring