Welkom bij de Buurt Bouwdoos

Als gemeente sta je voor de uitdaging om burgers te betrekken bij de vraag hoe woningen van het aardgas af te halen. Noem dat gerust een hele uitdaging. Vooral in wijken met koopwoningen. Traditionele burgerparticipatie is hier niet voldoende. Als gemeente wil je oplossingen die écht draagvlak hebben én haalbaar zijn. Dat is precies wat je bereikt met de Buurt Bouwdoos. 

Tekst

Bewoners aan het roer

Eén ding staat vast: zonder actieve participatie van de bewoners is er geen warmtetransitie mogelijk. De overstap naar aardgasvrij wonen heeft een grote impact op hun woonomgeving, leefstijl en portemonnee. Alleen als bewoners kunnen meedenken en meebeslissen kan voldoende draagvlak ontstaan. 

 

Media
Familie aan het ontbijt

Linker kolom

Dat betekent dat ze een volwaardige gesprekspartner moeten zijn en overal over moeten kunnen meepraten, van keuze voor een technische oplossing tot de financiële consequenties. En daar wringt het nog wel eens. 

Rechter kolom

Voor veel bewoners is aardgasvrij wonen nog abstract. Als ze op zoek gaan naar de beste oplossing voor hun woning of wijk dreigen ze te verdwalen in een woud aan informatie. Het is de taak van de gemeente om burgers bij deze zoektocht te ondersteunen. 

Ondersteuning voor gemeenten

Linker kolom

Hoe doe je dat als gemeente? Hoe zorg je voor een goed participatieproces? Dat alle opties en gevolgen inzichtelijk worden en alle stemmen gehoord worden? Speciaal daarvoor is de Buurt Bouwdoos ontwikkeld.

Rechter kolom

Een kant-en-klaar participatietraject met volwaardige inspraak en met als eindresultaat een concreet plan voor bewoners om hun huis en wijk aardgasvrij te maken. Het team van de Buurt Bouwdoos ondersteunt en begeleidt de gemeente én haar bewoners in dit hele traject van a to z.

Media
Spel